8 maja na hali POSiR w Pszczynie odbyły się Ogólnopolskie Mistrzostwa Konkursu edukacyjnego dla uczniów, absolwentów szkół technicznych oraz mechaników – AUTOFACHMAN.

Konkurs składał się z dwóch etapów.  W etapie I uczestniczyła dowolna liczba uczniów, a uczestnik konkursu indywidualnie starał się zdobyć maksymalną liczbę punktów, przy jak najkrótszym czasie wypełniania Treningów Wiedzy w postaci testów on-line, które rozwiązywał za pomocą platformy Xpertis. Na podstawie wyników uzyskanych przez uczniów, stworzyliśmy Zespół składający się z dwóch uczniów: Patryka Domaszczyńskiego – ucznia 3 klasy Technikum Pojazdów Samochodowych, Macieja Pietrasika – ucznia 4 klasy Technikum Pojazdów Samochodowych.

26 kwietnia Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki ukończyło 142 uczniów.

W tegorocznej sesji zimowej zdawalność egzaminów zawodowych w Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie wyniosła 83%. Jeden uczeń uzyskał wyniki 100-procentowe w części teoretycznej oraz praktycznej. Jest nim Cieślak Mateusz, uczeń kl. V TI (kwalifikacja INF.03)

Do egzaminów w sesji zimowej podeszli uczniowie sześciu klas technikum (łącznie 147 uczniów): technik usług fryzjerskich (FRK.03 – kl. V TUF), technik budownictwa (BUD.14 – kl. V TB), technik elektryk (ELE.05 – kl. V TE), technik pojazdów samochodowych (MOT.06 – kl. V TPS), technik żywienia i usług gastronomicznych (HGT.12 – kl. V TŻiUG) oraz technik informatyk (INF.03 - kl. V TI).

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, która staje przed wyborem szkoły średniej, w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie, po raz kolejny prowadzone były branżowe zajęcia tematyczne w ramach „Uniwersytetu Ósmoklasisty”.

Zajęcia miały na celu przybliżenie możliwości zdobycia kwalifikacji w określonych zawodach. Podczas 60-minutowych zajęć uczniowie mogli zobaczyć jak wyglądają zajęcia w pracowniach oraz wykonywać ćwiczenia wspólnie z młodzieżą klas technikalnych pod okiem nauczycieli specjalistów z różnych branż (Uniwersytet dla Ósmoklasisty).