Kolejny rok edukacji w naszej szkole zakończony. Pragniemy podsumować przebieg szkolnego konkursu frekwencyjnego. Zgodnie z założeniami regulaminu konkursowego nagrodzona zostanie klasa, która w całym roku szkolnym osiągnęła średnią roczną frekwencję powyżej 90%.

W minionym roku szkolnym żadna klasa nie przekroczyła w/w progu, w związku z tym nie zostały przyznane nagrody.

Nagroda (w postaci dyplomu i słodkiej niespodzianki ) należy się także uczniom, którzy przez cały okres nauki osiągnęli 100% lub wzorową frekwencję. Byli to:

  1. Jakub Mucha kl. I TI - 100%
  2. Weronika Kocyk kl. I TŻ i UG - 100%
  3. Mateusz Kępka kl. II TŻ i UG - 100%
  4. Mateusz Baranowski kl. III TI 5 – 100%
  5. Maksymilian Baran kl III TI 5 – 100%
  6. Rafał Kucharzewski kl. I TPS - wzorowa
  7. Kamil Leszek kl. II TE - wzorowa
  8. Maria Wichowska kl. III TI 5 - wzorowa
  9. Piotr Zalewski kl. III TI G- wzorowa

Serdecznie wszystkim gratulujemy!

Pragniemy przypomnieć, że wszystkie nagrody w konkursie są fundowane przez Radę Rodziców naszej szkoły.