Dyrekcja Zespołu Szkół nr 2 w dniu 29 lipca podpisała umowę współpracy w projekcie Edukacyjna Sieć Antysmogowa.

Umowa została zawarta pomiędzy Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie. Projekt służy zwiększeniu świadomości uczniów, ich rodziców, jak również nauczycieli w zakresie szeroko rozumianej ekologii, przede wszystkim w zakresie problematyki jakości powietrza jako wspólnego dobra. Wybrana grupa nauczycieli odbędzie szkolenia dotyczące problemu SMOGu oraz innych zagadnień związanych z edukacją ekologiczną oraz zdrowym trybem życia.

W celu realizacji projektu 8 sierpnia, przy wejściu głównym do szkoły, został zainstalowany zestaw pomiarowy zanieczyszczeń powietrza. W skład zestawu wchodzi: czujnik jakości powietrza, tablica LED, tablica informacyjna, access point.

Link do strony projektu