ZS nr2  w Garwolinie, w dniu 08.11.2023  pierwszy raz w tym roku szkolnym gościliśmy u nas Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Uczniowie  stawili się na akcje wyjątkowo licznie, przybyło nam wielu nowych członków zarówno uczniów jak i nauczycieli. Do oddania zakwalifikowało się 32 osób. Oddali    14.400l krwi.

Dzięki  naszym koleżankom :K. Gajewskiej , M. Wojciechowskiej, U.Maligłówce  i E.Marciniuk cała akcja przebiegła bardzo sprawnie i bez żadnych problemów, za co składam podziękowania.

Osoby oddające krew w szpitalu zobowiązane są do podania nazwy szkoły!!! Osoby oddające krew z poza szkoły nie będą przyjmowane poza kolejnością, pierwszeństwo będą mieli uczniowie i nauczyciele naszej szkoły .

Opiekun Koła Krwiodawstwa : Robert Huńczak