W roku szkolnym 2023/24 w Zespole Szkół nr 2 im. T. Kościuszki w Garwolinie realizowany jest krótkoterminowy projekt „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).

Projekt FERS-2022-1-PL01-KA122-VET-000075856 pod nazwą „Palermitańskie staże uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół nr 2 w Garwolinie” opiewał na kwotę 56 163,00 euro, co stanowiło 259 428,13 złotych.

W ramach projektu 10 uczniów z klasy IV technikum w zawodzie technik elektryk i 10 z klasy III w zawodzie technik informatyk we włoskim Palermo odbywało staże zagraniczne w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych przewidzianych prawem oświatowym. Uczniowie wraz z dwoma opiekunami przebywali tam w dniach 9-25.02.2024 roku. Dzięki odbytym zagranicznym praktykom zdobyli oni nowe doświadczenia zawodowe i praktyczne umiejętności niezbędne na krajowym i europejskim rynku pracy. W znacznym stopniu również podnieśli swoje kompetencje językowe w zakresie posługiwania się językiem angielskim ogólnym oraz branżowym, co pozwoliło im na przezwyciężenie bariery językowej oraz nabycie pewności siebie w komunikowaniu się w języku obcym.

W dniach 07-14.04.2024 roku również w ramach tego samego projektu w Palermo przebywało 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz języka obcego zawodowego. Nauczyciele przez 5 dni poprzez obserwacje pracy w zagranicznych przedsiębiorstwach mieli okazję podnosić swoje kompetencje zawodowe. Dzięki stażom nawiązali oni nowe kontakty społeczne, a także poznali metody skutecznego i właściwego zarządzania firmą. Staż ten pozwoli na zwiększenie poziomu jakości kształcenia poprzez podniesienie poziomu wiedzy praktycznej nauczycieli.

Zarówno praktyki zawodowe uczniów jak i staże nauczycieli były doskonałą okazją do promocji Zespołu Szkół nr 2 im. T. Kościuszki w Garwolinie jako placówki nowoczesnej realizującej założenia Unii Europejskiej. Pobyt tam dał również wszystkim uczestnikom projektu możliwości poznania specyfiki kultury i kuchni sycylijskiej, ponieważ poza pracą był również czas na zwiedzanie nie tylko Palermo ale i innych miejsc na Sycylii.