Pobierz program PUTTY: Plik spakowany putty.zip

Pobierz>Procedura RESETU rutera CISCO

Zadanie: Konfigurowanie schematu sieci szkolnej z urządzeniami WiFi

 1. Pobierz zadanie w Packet Tracer i skonfiguruj sieć tak by działałty wszystkie urządzenia, wzajemnie się pingowały i należały do właściwych sieci

Zadanie: Konfigurowanie rutingu statycznego

 1. Pobierz zadanie
  (klasa 3TI za pomocą inerfejsu GUI, klasa 4TI z wiersza poleceń)
 2. Podział sieci na podsieci techniką VLSM oraz model w CISCO PacketTracer

Zadanie: Podstawowa konfiguracja rutera, ustawianie haseł dostępu

 1. W programie Packet Tracer dodaj:
  • router
  • komputer PC0 - podłącz go kablem konsolowym
  • komputer PC1 - podłącz go kablem skrosowanym do interfejsu FastEthernet 0/0
 2. Korzystając z terminala na PC0 skonfiguruj na ruterze:
  • zmień nazwę rutera na "4TI"
  • zabezpiecz dostęp poprzez konsolę do rutera hasłem "konsola1234"
  • zabezpiecz dostęp do rutera do trybu uprzywilejowanego hasłem "admin1234"
  • zabezpiecz dostęp zdalny do rutera na liniach 0-4 hasłem "zdalny1234"
  • włącz szyfrowanie haseł jawnych
  • zapisz ustawienia do konfiguracji startowej rutera
  • przeładuj ruter
 3. Sprawdź poprawność zabezpieczenia hasłem dostępu do rutera i dostępu do trybu uprzywilejowanego
 4. Skonfiguruj port rutera FastEthernet 0/0 na adres IP 10.100.100.1 /24 i zapisz ustawienia rutera do konfiguracji startowej
 5. Skonfiguruj na komputerze PC1 adres IP 10.100.100.2 /24
 6. Na komputerze PC1 podłącz się programem telnet do rutera na adresie IP 10.100.100.1 i sprawdź poprawność zabezpieczenia hasłem dostępu zdalnego

Zadanie: Konfiguracja DHCP, DNS, MAIL, FTP

 1. Połącz odpowiednimi kablami do switcha urządzenia na następujących portach:
  • na Fa 0/1 komputer PC0
  • na Fa 0/2 komputer PC1 
  • na Fa 0/3 komputer Printer-PT 
  • na Fa 0/4 serwer
 2. Ustaw adresy IP urządzeń z sieci 192.168.8.0 /24 (255.255.255.0) nadając im adresy:
  • serwer 192.168.8.1
  • PC0 192.168.8.2 
  • PC1 192.168.8.3 
  • Printer-PT na pobierać adres IP automatycznie
 3. Na serwerze włącz i skonfiguruj usługi następująco:
  • DHCP włącz
  • DNS - zezwól na ping z dowolnego komputera ze stroną facezsp2.pl
  • FTP zezwól na połączenie ftp dla użytkownika o nazwie "pobieracz" z hasłem "cisco"  DAJĄC MU WSZYSTKIE PRAWA 
  • MAIL - ustaw domenę serwera pocztowego na ciscomail.pl - włącz usługi SMTP i POP3 - dodaj użytkowników: "prezes", "sekretarka"; obydwaj z hasłem "123"
 4. Na komputerze PC0 skonfiguruj klienta pocztowego wg ustawień: 
  • nazwa prezes
 5. Na komputerze PC1 skonfiguruj klienta pocztowego wg ustawień:
  • nazwa sekretarka

Zadanie: Konfiguracja usług DNS, DHCP, MAIL, FTP

 1. Pobierz zadanie
  (uczniowie kursu IT Essentials mogą konfigurują ruter za pomocą interfejsu graficznego, natomiast uczniowie kursu CCNA Discovery konfigurują ruter za pomocą wiersza poleceń)
 2. Pobierz zadanie
  POWTÓRZENIE konfiguracji 2 sieci rozległych z serwerami, na którzych ustawić należy DNS, DHCP, MAIL. Należy również skonfigurować interfejsy rutera oraz program pocztowy na stacjach klienckich 

Zadanie: 2015 rok z konkursu NetRiders, zadanie z PT Etap I

 1. pobierz plik wypakuj i rozwiąż zadanie

Zadanie 2012 ro z konkursu NetRiders, runda miedzynarodowa

 1. pobierz plik wypakuj i rozwiąż zadanie