Kadra kierownicza

Nazwisko i imię Funkcja
mgr Flaga Ewa dyrektor
mgr Rybak Grzegorz wicedyrektor do spraw wychowawczych
mgr inż. Wawer Wojciech wicedyrektor do spraw oragnizacyjno-dydaktycznych
mgr inż. Anna Liszewska wicedyrektor do spraw kształcenia zawodowego
  

Nauczyciele

Nazwisko i imię
(kolejność alfabetyczna)
Przedmioty i specjalności Nauczyciela
(kolejność alfabetyczna)

mgr Aniszewska-Koniecka Dorota

Geografia
Język polski
Oligofrenopedagogika z terapią autyzmu
Pedagogika opiekuńczo wychowawcza
Psychologia
Surdopedagogika
Tyflopedagogika

mgr Antonik Maciej

Edukacja dla bezpieczeństwa
Wychowanie fizyczne

mgr Barański Robert

Wychowanie fizyczne

mgr Bedełek Edyta

Język polski

mgr Biernacka Małgorzata

Biologia
Geografia
Logopedia
Oligofrenopedagogika
Pozostała pedagogika specjalistyczna
Wychowawca świetlicy

mgr Błażejczyk Katarzyna

Język niemiecki

mgr inż. Buczek Elżbieta

Przedmioty zawodowe gastronomiczne

mgr Chlipalska Justyna

Przedmioty zawodowe fryzjerskie

mgr Bielecka Magdalena

Bibliotekoznawstwo
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
Historia
Język rosyjski
Oligofrenopedagogika
Przedmioty zawodowe fryzjerskie
Wiedza o społeczeństwie

mgr Dudziński Mariusz

Biznes i Zarządzanie
Edukacja dla bezpieczeństwa
Historia
Podstawy przedsiębiorczości
Wiedza o społeczeństwie

mgr Flaga Ewa

Biznes i Zarządzanie
Podstawy przedsiębiorczości
Przedmioty zawodowe ekonomiczne

mgr Gajewska Karina

Nauczyciel bibliotekarz

mgr Gąsiorowska Krystyna

Język polski
Przedmioty zawodowe fryzjerskie

mgr Głaszczka Agnieszka

Informatyka
Matematyka

mgr inż. Głowala Renata

Przedmioty zawodowe gastronomiczne
Pozostała pedagogika specjalistyczna

mgr Głodek Kamila

Doradztwo zawodowe
Logopedia
Oligofrenopedagogika
Pozostała pedagogika specjalistyczna

mgr Górska Iwona

Historia
Historia i społeczeństwo

mgr Gruszczyńska Anna

Język angielski

mgr Gruza Katarzyna

Język polski
Oligofrenopedagogika
Pedagogika resocjalizacyjna
Terapia pedagogiczna

mgr Gugałka Katarzyna

Pedagogika resocjalizacyjna
Przedmioty zawodowe fryzjerskie
Terapia pedagogiczna

mgr inż. Guziejko Robert

Przedmioty zawodowe samochodowe

mgr Huńczak Robert

Język niemiecki

mgr Jędryszek Małgorzata

Fizyka
Informatyka
Matematyka

mgr Jemielity Wioletta

Fizyka
Historia
Oligofrenopedagogika
Pozostała pedagogika specjalistyczna
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Jóźwiak Stanisław

Pedagogika resocjalizacyjna
Przedmioty zawodowe budowlane

mgr Juszczak Mirosław

Informatyka
Matematyka
Przedmioty zawodowe informatyczne

mgr Kalisz Dorota

Język angielski

mgr Kaczyński Wojciech

Wychowanie fizyczne

mgr Kalbarczyk Barbara

Matematyka

mgr Kniaź Sylwia

Język niemiecki
studia podyplomowe - edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z autyzmem
i zespołem Aspergera

mgr inż. Kiełt Iwona

Chemia
Przedmioty zawodowe gastronomiczne

inż. Korba Jerzy

Przedmioty zawodowe samochodowe

mgr inż. Korycki Łukasz

Informatyka
Przedmioty zawodowe informatyczne

mgr Kotlarska Elżbieta

Fizyka
Informatyka
Matematyka

mgr Kowalczyk-Barej Anna

Informatyka
Matematyka

mgr Kacper Kowalski wychowanie fizyczne

inż. Krasińska Anna

Przedmioty zawodowe elektryczne
Przedmioty zawodowe samochodowe

mgr Kret Ewa

Logopedia
Oligofrenopedagogika
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

mgr Lis Kamila

Pedagogika resocjalizacyjna
Przedmioty zawodowe fryzjerskie
Terapia pedagogiczna

mgr inż. Liszewska Anna

Chemia
Przedmioty zawodowe gastronomiczne

mgr Lodowski Dariusz

Wychowanie fizyczne

mgr Maligłówka Urszula

Informatyka
Nauczyciel bibliotekarz

mgr Marciniuk Elżbieta

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika terapeutyczna
Wychowanie do życia w rodzinie
Wychowawca świetlicy

mgr Mętrak Bożena

Język polski

mgr Michalik Krystyna

Historia
Historia i społeczeństwo
Wiedza o społeczeństwie

mgr inż. Mróz Marzena

Przedmioty zawodowe gastronomiczne

mgr inż. Mucha Dorota

Przedmioty zawodowe budowlane

mgr inż. Murawski Marcin

Przedmioty zawodowe samochodowe

mgr Mysiak Piotr

Informatyka
Przedmioty zawodowe informatyczne

mgr Nosowski Jerzy

Fizyka
Przedmioty zawodowe samochodowe

mgr Nowak-Nastała Mirosława

Język polski
Doradztwo zawodowe

mgr Odziemczyk Dadas Izabela

Etyka
Filozofia
Język polski

mgr Papiewska Andżelika

Doradztwo zawodowe
Etyka
Informatyka
Pedagogika szkolna
Pedagogika opiekuńczo wychowawcza z
pomocą psychologiczno-pedagogiczną
Terapia pedagogiczna

mgr inż. Perek Dionizy

Przedmioty zawodowe budowlane

mgr inż. Piesiewicz Jakub

Przedmioty zawodowe samochodowe
Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie

mgr Płatek Joanna

Religia

mgr Porowska Aneta

Język angielski

mgr Pyza Katarzyna

Doradztwo zawodowe
Przedmioty zawodowe ekonomiczne
Historia
Wiedza o społeczeństwie

mgr Poszytek Halina

Historia
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie do życia w rodzinie

Prządka Stanisław

Przedmioty zawodowe samochodowe

inż. Rękawek Antoni

Przedmioty zawodowe samochodowe

mgr Rękawek Tomasz

Etyka
Psychologia

mgr Robakowski Piotr

Informatyka
Matematyka
Przedmioty zawodowe informatyczne
Wychowanie fizyczne

mgr inż. Romanowicz Joanna

Biznes i Zarządzanie
Podstawy Przedsiębiorczości
Przedmioty zawodowe gastronomiczne

mgr inż. Rosłaniec Joanna

Przedmioty zawodowe gastronomiczne

mgr Rybak Grzegorz

Doradztwo zawodowe
Geografia
Język rosyjski

mgr Ryszkowska Magdalena

Biologia
Geografia

mgr Stułka Olga Matematyka

mgr Szarek Ewa

Język angielski

mgr Szuwara Katarzyna

Biologia
Chemia
Fizyka

mgr inż. Szymborska Marta

Przedmioty zawodowe gastronomiczne

inż. Świderski Tomasz

Przedmioty zawodowe budowlane

mgr Tobiasz Łucja

Język rosyjski
Logopedia
Nauczyciel bibliotekarz
Oligofrenopedagogika
Pedagogika terapeutyczna

mgr Walków Monika

Język angielski

mgr inż. Wawer Wojciech

Biznes i Zarządzanie
Informatyka
Matematyka
Pedagogika resocjalizacyjna
Podstawy przedsiębiorczości
Przedmioty zawodowe ekonomiczne
Przedmioty zawodowe informatyczne

mgr inż. Wiącek Dariusz

Przedmioty zawodowe samochodowe

mgr Witek Piotr

Wychowanie fizyczne

mgr Władzińska Barbara

Religia
Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Wojciechowska Małgorzata

Nauczyciel bibliotekarz
Pedagogika specjalna

mgr Wojdat Agnieszka

Edukacja dla bezpieczeństwa
Język angielski

mgr Wojdat Paweł religia

mgr inż. Woźniak Marcin

Przedmioty zawodowe elektryczne

mgr inż. Zadróżna-Piłka Małgorzata

Przedmioty zawodowe gastronomiczne

inż. Zatyka Joanna

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Przedmioty zawodowe budowlane

mgr Zawada Agnieszka

Oligofrenopedagogika
Pedagogika szkolna

mgr inż. Zegadło Dariusz

Przedmioty zawodowe samochodowe

mgr Żak Marzenna

Przedmioty zawodowe gastronomiczne
Wychowanie fizyczne

mgr Żak Małgorzata

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu
Logopedia
Pedagogika
Terapia pedagogiczna

mgr Żak Paweł

Wychowanie fizyczne