tb

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest:

 • przygotowanie absolwenta do prowadzenia robót budowlanych,
 • opracowywania dokumentacji budowlanej,
 • kierowania zespołami (przy wznoszeniu budowli),
 • sporządzania obmiarów i kosztorysów,
 • sprawowania nadzoru budowlanego.

Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na podjęcie pracy w:

 • przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów,
 • laboratoriach budowlanych,
 • państwowym nadzorze budowlanym,
 • administracjach budynków,
 • biurach projektów jako asystent
 • projektanta.

Po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jak również prowadzenie własnej firmy budowlanej.  

tbulotka