Kształcenie w branżowej szkole I stopnia odbywa się w dwóch obszarach:

 • kształcenia ogólnego, które jest realizowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia.
 • kształcenia zawodowego, które jest realizowane zgodnie z obowiązującymi podstawami programowymi w zawodach szerokoprofilowych na poziomie robotniczym (czeladniczym).

Kucharz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przechowywania żywności,
 • sporządzania potraw i napojów ,
 • wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

W zakładzie gastronomicznym kucharz:

 • przyjmuje surowce żywnościowe i zabezpiecza je przed zepsuciem, w odpowiedni sposób je magazynując lub utrwalając,
 • ocenia i dobiera żywność przeznaczoną do produkcji,
 • przeprowadza obróbkę wstępną i przygotowuje półprodukty do obróbki cieplnej,
 • stosuje różne metody obróbki cieplnej,
 • stosuje nowe technologie, zapewniające wysoką efektywność oraz jakość potraw i napojów, między innymi technologie szybkiego schładzania (zamrażania), powolnego ogrzewania i proekologiczne,
 • wykańcza potrawy i napoje oraz porcjuje je do odpowiednich naczyń stosując aktualne trendy w zakresie aranżacji potraw i napojów,
 • obsługuje programy komputerowe do prowadzenia gospodarki magazynowej i do rejestrowania zamówień kelnerskich.

Kucharz może sporządzać potrawy dietetyczne oraz regionalne i z kuchni obcych narodów. Zajmuje się także przygotowywaniem pełnych posiłków zarówno codziennych, jak i okolicznościowych; przygotowuje również potrawy i napoje na przyjęcia dbając o wysoki standard swoich usług.

Miejscem pracy kucharza najczęściej są zakłady gastronomiczne typu otwartego i zamkniętego, w tym restauracje hotelowe i gastronomia sieciowa oraz firmy cateringowe, ale również gastronomia na statkach lub w innych środkach transportu, itp. Kucharz może podejmować działalność gospodarczą prowadząc zakłady gastronomiczne lub świadcząc usługi cateringowe. 

Uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, jeśli na zakończenie nauki otrzymał wszystkie oceny pozytywne. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe może uzyskać ten absolwent, który przystąpi do zewnętrznego egzaminu zawodowego organizowanego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE) i uzyska z niego wynik pozytywny.

Egzamin ten nie jest obowiązkowy.

Absolwent Branżowej Szkoły I stopnia uzyskuje kwalifikacje zawodowe i ma możliwość dalszego kształcenia np. na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół nr 2 w Garwolinie. Więcej o KKZ.