Kształcenie w branżowej szkole I stopnia odbywa się w dwóch obszarach:

 • kształcenia ogólnego, które jest realizowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia.
 • kształcenia zawodowego, które jest realizowane zgodnie z obowiązującymi podstawami programowymi w zawodach szerokoprofilowych na poziomie robotniczym (czeladniczym).

Mechanik pojazdów samochodowych – to zawód związany z obsługą pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowanie pojazdów samochodowych,
 • diagnozowanie pojazdów samochodowych,
 • naprawianie pojazdów samochodowych,
 • kierowanie pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

 • stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 • firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych.

Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

 

Uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, jeśli na zakończenie nauki otrzymał wszystkie oceny pozytywne. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe może uzyskać ten absolwent, który przystąpi do zewnętrznego egzaminu zawodowego organizowanego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE) i uzyska z niego wynik pozytywny.

Egzamin ten nie jest obowiązkowy.

Absolwent Branżowej Szkoły I stopnia uzyskuje kwalifikacje zawodowe i ma możliwość dalszego kształcenia np. na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół nr 2 w Garwolinie. Więcej o KKZ.