Projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego” realizowany jest w terminie od stycznia 2012 do końca grudnia 2014 roku przez Syntea SA.

Uczestnikami przedsięwzięcia są nauczyciele uczący w zawodach branż: informatycznej, budowlanej i elektromechaniczne, łącznie 11 nauczycieli.

Poprzez udział w przedsięwzięciu nauczyciele mają szansę na zaktualizowanie swojej wiedzy biorąc udział w szkoleniach oraz 2-tygodniowych praktykach, oraz kontakt z nowoczesną technologią, oprzyrządowaniem i rozwiązaniami organizacyjnymi.

Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia:

 • Specjalistyczne szkolenia adekwatne do branży Uczestnika projektu: informatyczna, budowlana, elektromechaniczna.
 • Praktyki krajowe – Uczestnicy projektu wezmą udział w 10-dniowych praktykach

(2 tygodnie) w przedsiębiorstwach oferujących usługi związane z branżą, w której realizują proces kształcenia.

Każdemu Uczestnikowi przysługiwać będzie wsparcie opiekuna w firmach, w których będą odbywały się praktyki. Uczestnicy projektu nauczyciele przedmiotów zawodowych /instruktorzy  praktycznej nauki zawodu wezmą udział w 10-dniowych praktykach  (2 tygodnie) w przedsiębiorstwach oferujących usługi związane z branżą, w której realizują proces kształcenia.  W ramach projektu  promowane są aktywne na rynku lokalnym i nowoczesne przedsiębiorstwa, otwarte na potrzeby szkolnictwa zawodowego, które umożliwią nauczycielom przedmiotów zawodowych/instruktorom praktycznej nauki zawodu dostęp do nowoczesnych technologii i przeniesienie na grunt szkoły technicznej nowej jakości kształceniazawodowego. Praktyki w przedsiębiorstwach/firmach rozpoczną się od lutego 2013 po wcześniejszym odbyciu przez beneficjentów (nauczycieli/instruktorów) szkoleń tematycznych przewidzianych harmonogramem projektu.

Wsparcie udzielone w ramach projektu obejmuje w zależności od specyfikacji odpowiednio:

 • Szkolenia dotyczące branży informatycznej
  • Rozbudowa i administracja aplikacjami ERP Microsoft Dynamics - instalacja.
  • Rozbudowa i administracja aplikacjami ERP Microsoft Dynamics - programowanie.
 • Szkolenia dotyczące branży budowlanej
  • Praktyczne zastosowanie Microsoft Project - firmy budowlane.
  • Projektowanie przestrzenne CAD 3D w certyfikacji międzynarodowej.
 • Szkolenia dotyczące branży elektromechanicznej
  • Projektowanie przestrzenne CAD 3D w certyfikacji międzynarodowej.
  • Nowoczesne technologie w elektronice.

Uczestnicy projektu otrzymają materiały promocyjne i szkoleniowe.