armsa

Projekt unijny „ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NA MAZOWSZU”
okres realizacji 01.11.2013r. – 30.09.2015r.

Projektodawcą projektu systemowego jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., partnerem Powiat Garwoliński.

Zadaniem 3 tego projektu jest – Realizacja programów rozwojowych szkół na terenie powiatu garwolińskiego.

Uczestnikami projektu są uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie, Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie.

Realizacja działań przewidzianych w ramach projektu przyczyni się do podniesienia umiejętności i wiedzy w zakresie kompetencji kluczowych, zwiększenia świadomości dotyczącej realizacji ścieżki edukacyjno- zawodowej, zdobycia doświadczenia zawodowego oraz umiejętności interpersonalnych uczniów. Zakłada również aktywizację współpracy pomiędzy pracodawcami a szkołami. Realizacja projektu ma poprawić jakość zajęć prowadzonych w pracowniach zawodowych poprzez ich doposażenie w nowoczesny sprzęt.  W ramach projektu w ZSP nr 2 CKP  odbywają się dodatkowe, bezpłatne zajęcia z  przedsiębiorczości, języka angielskiego, ITC, matematyki, informatyki, fizyki, chemii i biologii oraz warsztaty z doradcą zawodowym a także udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Dodatkowo w okresie wakacji realizowane są przez 240 uczniów staże u pracodawców.

Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku szkoły (przed, podczas tzw. „okienek” lub po lekcjach – zajęciach obowiązkowych)Aby zwiększyć efektywność nauczania uczniowie są podzieleni na małe  10-15 osobowe grupy.

Uczniowie nie ponoszą żadnych opłat z tytułu przystąpienia do projektu, uczestnictwa w zajęciach, czy odbywania staży.

Projektem są objęte klasy:

 • Zajęcia z ITC - III TE, III TUF, III TPS
 • Zajęcia z przedsiębiorczości – II ZSZ - MPS, II ZSZ – Kucharz
 • Zajęcia z języka angielskiego – III TB, III TŻiUG, III TI, IV TOUG
 • Zajęcia z matematyki – III TB, IIITI, III TE, III TPS, III TŻiUG, III TUF, IV TOUG
 • Zajęcia z fizyki – III TB, III TE, III TPS
 • Zajęcia z chemii – III TUF
 • Zajęcia z biologii – III TŻiUG
 • Zajęcia z informatyki – IIITI

Doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe dla wszystkich uczniów.

Łącznie w projekcie weźmie udział 240 uczniów.

Uczniowie klas trzecich technikum odbyli staże u pracodawców w lipcu i sierpniu 2014 roku, uczniowie klas drugich Zasadniczej Szkoły Zawodowej odbędą w lipcu i sierpniu 2015 roku. Staż trwa 4 tygodnie i jest płatny zarówno dla ucznia jak i opiekuna w zakładzie pracy :

 • dla ucznia 1600 zł + zwrot kosztów dojazdów do 200 zł,
 • dla opiekuna 500 zł.

W ramach projektu w naszej Szkole powstanie 6 (sześć !) nowych pracowni, które  zostaną w pełni wyposażone w nowoczesny sprzęt do nauki zawodu.

Są to :

 • pracownia obsługi konsumenta (tzw. barmańsko- kelnerska),
 • pracownia montażu i eksploatacji komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (tzw. laboratorium komputerowe),
 • pracownia projektowania sieci komputerowych i administrowania sieciami (tzw. pracownia sieciowa),
 • dwie pracownie fryzjerskie,
 • pracownia projektowania fryzur .

Ogólna wartość tego wyposażenie to prawie 650 tysięcy złotych!