erasmusplus

ERASMUS+
Praktyki zawodowe  w Turyngii

 

Projekt pt. "Jakość przez praktykę" rozpocznie się 01.12.2014 r., a zakończy 31.12.2015r. Kierujemy go do 36 uczniów z takich kierunków kształcenia jak:

 • technik budownictwa
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych.

Zostaną oni podzieleni na dwie grupy, które odbędą swoje praktyki w następujących terminach:

 • grupa pierwsza (10 techników żywienia i usług gastronomicznych oraz 2 techników pojazdów samochodowych+ 6 techników budownictwa) - luty 2015r.
 • grupa druga (10 techników żywienia i usług gastronomicznych + 2 techników pojazdów samochodowych+ 6 techników budownictwa) – listopad/grudzień 2015r.

Każdej grupie podczas podróży oraz pobytu w Niemczech towarzyszyć będzie dwóch opiekunów. Jest to konieczne z powodu polskich regulacji prawnych dotyczących takiego wyjazdu.

Głównym celem projektu jest zapoznanie uczniów z zasadami pracy w niemieckich przedsiębiorstwach. Uczestnicy zapoznają się ze sposobem funkcjonowania małych oraz średnich przedsiębiorstw turystycznych, motoryzacyjnych oraz budowlanych oraz ich specyfiką. W ramach praktyk młodzież przełamie bariery językowe oraz zdobędzie odpowiednie umiejętności językowe, które wykorzysta w późniejszym poszukiwaniu pracy. W ramach codziennego przebywania z pracownikami niemieckimi uczniowie pozbędą się wielu uprzedzeń oraz nauczą się tolerancji względem innych narodowości. Ponadto poznają kulturę niemiecką podczas wycieczek do miasta Erfurt oraz Eisenach mieszczących się w Turyngii.

Przed wyjazdem uczniowie otrzymają dobre i intensywne przygotowanie językowe, psychologiczne, pedagogiczne oraz mentalne. Będą uczestniczyli w testach językowych zorganizowanych przed wyjazdem do Niemiec i po powrocie ze stażu, aby ocenić przyrost ich umiejętności językowych. Testy będą przygotowane przez nauczyciela języka niemieckiego oraz przez Komisję Europejską  (specjalny test online).

Grupę przedsiębiorstw, w których uczniowie odbędą swoje praktyki, tworzą:

 • Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH (SHW) - jako główny partner niemiecki i koordynator działań w Niemczech
 • Thüringer Waldblick Boxberg GmbH
 • Hotel Rennsteig
 • Waldhotel Rennsteighöhe
 • Toschis Station
 • UM-Universal Facility Management GmbH
 • Autoland Höhne e.K.

Projekt będzie realizował założenia zgodne z priorytetami programu Erasmus+. Wśród nich można wymienić m.in. rozwinięcie umiejętności zawodowych oraz językowych uczestników, rozwój ich kompetencji kluczowych takich jak mówienie (potrzebne do ustnego upowszechniania rezultatów praktyk), pisanie (sporządzanie raportów w systemie Mobility Tool), obsługa komputera (tworzenie prezentacji multimedialnych na temat odbytych praktyk, tworzenie filmów video oraz fotoreportaży z miejsc praktyk). Praktykanci zostaną ocenieni według systemu wykorzystującego ECVET, na podstawie ustaleń z naszym głównym partnerem niemieckim. Projekt ma również na celu rozwój szkoły w zakresie ciągłego ulepszania treści nauczania przedmiotów zawodowych oraz języka niemieckiego. Projekt także wspiera rozwój partnerstwa między przedsiębiorstwami a naszą szkołą, a także internacjonalizację naszej placówki.

Uczniowie w ramach odbytych praktyk otrzymają certyfikat opracowany przez przedsiębiorstwa oraz SHW, Europass Mobilność, opracują również z nauczycielem języka niemieckiego Europass CV, co uczyni ich bardziej atrakcyjnymi pracownikami na rynku europejskim.

Wybór poszczególnych grup będzie upowszechniony na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach informacyjnych w szkole.

Co jest również decydujące w ramach rekrutowania praktykantów to posiadanie zgody od rodzica na wyjazd zagraniczny, a także na bezpłatne publikowanie materiałów stworzonych przez ucznia na rzecz promocji programu.

 • Uczniowie, którzy się nie zakwalifikują do danej grupy stażowej mają prawo się odwołać od zapadniętej decyzji. Ponadto w  każdej grupie zaplanowane są 4 osoby rezerwowe na wypadek choroby któregoś z uczestników bądź innego zdarzenia losowego.
 • Dla obliczenia sumy punktów uzyskanej w procesie rekrutacji, stosuje się następujące zasady punktacji:
 • Test językowy ustny 0-10 pkt. (udział mogą wziąć jedynie tacy kandydaci, którzy zdobędą w tym zakresie co najmniej 6 pkt.)
 • Ocena z zachowania  0-5 pkt. plus opinia wychowawcy (dodatkowe punkty za pracę na rzecz szkoły i udział w życiu szkolnym, konkursach, udział w wolontariacie)
 • Średnia ocen z przedmiotów zawodowych uzyskana na koniec roku szkolnego 0-5 pkt.
 • Sprawdzenie motywacji uczestników w formie wypełnienia krótkiej karty rekrutacyjnej oraz rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim (0-10 pkt.).

Rekrutacja będzie jawna a regulaminy dostępne na stronie www szkoły i w gablotach ogłoszeniowych na terenie szkoły.

Ogólna wartość projektu to 89 064 €