Zadanie domowe dla klasy 4 ti grupa 2 C++:

Dana jest działka w kształcie prostokąta. Problem polega na tym jak podzielić tę działkę na kwadratowe działki o możliwie największej powierzchni? Napisz program, który czyta wymiary (długości boków) działki pierwotnej a następnie oblicza długość boku kwadratu będącego pojedynczą działką i takiego, że działki te są możliwie największe i wypełniają w całości działkę pierwotną.

Wskazówka: algorytm Euklidesa