Kształcenie w branżowej szkole I stopnia odbywa się w dwóch obszarach:

 

 • kształcenia ogólnego, które jest realizowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia.
 • kształcenia zawodowego, które jest realizowane zgodnie z obowiązującymi podstawami programowymi w zawodach szerokoprofilowych na poziomie robotniczym (czeladniczym).

 

Elektromechanik pojazdów samochodowych zajmuje się montażem, kontrolą i naprawą układów elektrycznych w samochodach. Produkowane obecnie auta zawierają wiele takich układów, często bardzo skomplikowanych, dlatego praca elektromechanika wymaga dużej wiedzy i umiejętności. Podstawowe zadania tego fachowca to praca przy urządzeniach odpowiedzialnych za sterowanie, zabezpieczanie i sygnalizację w samochodzie.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przedsiębiorstwach naprawy pojazdów samochodowych;
 • stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych;
 • autoryzowanych stacjach obsługi;
 • przedsiębiorstwach, w których produkowane są pojazdy samochodowe oraz ich części zamienne (obwody i układy elektryczne oraz elektroniczne);
 • placówkach handlowych;
 • może również prowadzić własny warsztat elektromechaniki pojazdowej.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

 • stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 • firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych.

Absolwent Branżowej Szkoły I stopnia uzyskuje kwalifikacje zawodowe i ma możliwość dalszego kształcenia np. na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół nr 2 w Garwolinie. Więcej o KKZ.